فال حافظ و تاروت

فال حافظ یکی از قدیمیترین و پرطرفدارترین فال در بین ما ایرانیان می باشد. فال تاروت شش کارتی نیز ریشه قدیمی دارد و جزو مهمترین فال های تاروت می باشد

2022-12-08
    جامعة المصطفى المفتوحة
  1. سپس موضوع را در ذهن خود متصور شوید
  2. ز در درآ و شبستان ما منور کن
  3. سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰
  4. امروز شما چگونه خواهد گذشت؟